Збирка повеља и диплома

Ф бр. 2 Збирка повеља 1765-1847

1. Копија привилегије Царице Марије Терезије из 1765.г. Кројачима, абаџијама, врпчарима, јорганџијама града Великог Бечкерека.
Језик: мађарски, старословенски – црквено словенски, латински

Ф бр.9 Збирка диплома 1810-1955

Потврда о изученом кројачком занату помоћника Бати Деметер издата у Сегедину 17.маја 1810.

Медицински приручник Хенрика Ранцовија на латинском језику из 1573. године