Фондови и збирке

Историјски архив Зрењанин израдио је Водич кроз архивске фондове, 1979, за све архивске фондове које је тада имао, укупно 420.
У међувремену је дошло до значајних промена у многим фондовима које смо сређивали, а многе већ сређене фондове смо допуњавали накнадно пронађеном архивском грађом. Ново примљене архивске фондове такође је требало обухватити како би и они били описани. Стога се јавила потреба за публиковањем новог Водича који би садржавао све настале промене.