Архива издања

СПИСАК ИЗДАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

1. ĐARMATI, Šimon A. A u srcu Banat, Zrenjanin 2003.

2. ĐARMATI, Šimon A. Starinski zidni sat u ulici Uroša Predića. Zrenjanin 2005.

3. ĐARMATI, Šimon A. Trovanja u Torku, Zrenjanin–Pančevo 2008.

4. KECIĆ, Danilo (prir.). Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918–1941, I (1918–1921), Zrenjanin 1976.

5. KECIĆ, Danilo. Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918–1941, III (1935– 1938) i IV (1938–1941), Zrenjanin 1977.

6. MALBAŠKI, Todor (ur.). Zrenjanin. Zrenjanin 1966.

7. MILEKER, Feliks. Istorija varoši Velikog Bečkereka 1333–1918. Zrenjanin 2011.

8. NEMET, Ferenc. Istorija štampe u Velikom Bečkereku 1849–1918. Zrenjanin 2007.48

9. ODAVIĆ, Milenko – Dane Marjanac, Miodrag Zotović, Dušan Radaković. Industrijsko-poljoprivredni kombinat „Servo Mihalj” Zrenjanin 1953–1990. Zrenjanin 2011.

10. PALIĆ, Milenko. Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918–1941, II (1921–1934), Zrenjanin 1977.

11. SLAVIĆ, Zoran (ur.). Banat je kao priča. Zrenjanin 2011.

12. БЈЕЛИЋ, Илија. Партизанско развође. Хроника Банатског Вишњићева. Нови Сад 1974.49

13. ВОЈВОДИЋ, Илија. Руско село у миру и рату. Нови Сад 1969.50

14. ЈОКСИМОВИЋ, Мирко. Хроника Арадца – Kronika Aradáča. Зрењанин 1981.51

15. КОНЧАР, Загорка – Љубомир Табачки. Увек у борби. Хроника Кумана. Нови Сад 1970.52

16. КРЧМАР, Филип – Аранка Балинт. Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке штампе. Зрењанин 2014.

17. КРЧМАР, Филип. Лаудонова регимента. Историја 29. царског и краљевског пешадијског пука „Барон Фон Лаудон”. Зрењанин 2015.

18. ЛЕБЛ, Арпад. Елемир и Тараш 1897. Зрењанин 1954.

19. МОМЧИЛОВИЋ, Ђорђе. Зрењанинске ватре. Зрењанин у рату и револуцији. Зрењанин 1987.

20. МОМЧИЛОВИЋ, Ђорђе. Под једном заставом. Хроника о људима Банатског Карађорђева. Нови Сад 1968.53

21. НИКОЛИЋ, Верица – Тања Милошевић. Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин. Зрењанин 2007.

22. ПАВЛОВ, Борис. Властелинство Елемир. Зрењанин 2003.

23. ПАВЛОВ, Борис. Властелинство Елемир. Зрењанин 2005 (друго издање)

24. ПЕЈИН, Јован М. Преглед прошлости Срба у Банату, Београд–Зрењанин– Кикинда–Панчево 2003.

25. ПЕТРОВ САВИЧИН, Душко. Основна школа у Ченти. Зрењанин 2005.

26. ПЕТРОВ САВИЧИН, Душко. Чента – Леополдова – Чента. Монографија села до 1941. године. Нови Сад–Зрењанин 2002.

27. ПЕТРОВ САВИЧИН, Душко. Чента – Леополдова – Чента. Становништво и његово порекло. Зрењанин 2004 (20062).

28. ПОПОВ, Миливој. Јединствени у борби. Хроника Новог Милошева. Нови Сад 1977.54

29. СТАНКОВ, Миливој. Сећања на учешће у радничком покрету и социјалистичкој револуцији, 1934–1945. Београд 1978.55

30. СТАНОЈЛОВИЋ, Александар (ур.). Петровград. Зрењанин 1997, 2004 (репринт-издања).

31. ТАПАВИЧКИ, Милинко Л. Хроника Елемира. Зрењанин 1979.56

32.ТОДОРОВИЋ, Драгиша. Немири равнице. Хроника Неузине. Нови Сад 1975.57

33. ТОДОРОВИЋ, Драгиша. Хроника Ботоша. Зрењанин 1981.58

34. ЦЕРОВИЋ, Љубивоје. Хроника Меленаца 1751–1941. Напредни и револуционарни покрет. Меленци 1984.59

ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ

  1. BALINT, Aranka. Prilozi istoriji banatske periodike XIX i XX veka. Časopisi i novine 1851–1952. Zrenjanin 2003.
  2. MAJSTOROVIĆ, Vesna – Vanda Vojvodić Micova, Iboja Toškov. Stara dama neprolaznog sjaja – gradska kuća Zrenjanina. Zrenjanin 2011.
  3. MAKSIMOVIĆ, Jelena – Verica Nikolić, Regina Milanov, Barbara Panić. Tu oko nas Jevreji. Zrenjanin 2006.

4. МИЛИН, Слободан. Гимназија у светлу Ослобођења 1918.: (од асимилације до толеранције). Зрењанин 2018.

5. Neorenesansna arhitektura u Budimpešti, Novi Sad–Zrenjanin–Kikinda–Senta 2009.

6. NIKOLIĆ, Verica. Veliki Bečkerek – Petrovgrad – Zrenjanin kroz dokumenta Istorijskog arhiva. Zrenjanin 2002.

7. БОРОШ, Нада – Весна Мајсторовић. Споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу у Зрењанину. Зрењанин 2005.

8. ВОЈВОДИЋ МИЦОВА, Ванда – Бојан Грубачки. Од окупације до слободе: Велики Бечкерек – Петровград 1944. године. Зрењанин 2014.

9. ВОЈВОДИЋ МИЦОВА, Ванда – Слободан Милин. Сто година Слободе. Зрењанин 2018.

10. ЖИВИЋ, Горан. Драгољуб Чолић: ходочасник кроз историју завичаја. Зрењанин 2008.

11. ЖИВИЋ, Горан. Тодор Манојловић. Светионик света и завичаја. Зрењанин 2008.

12. КОСТРЕШЕВИЋ, Владо. 200 година Храма Преображења Господњег у Елемиру. Зрењанин 2006.60

13. КРЧМАР, Филип – Душан Јуванин. Поздрав из Зрењанина. Разгледнице и значке из колекције Душана Јуванина. Зрењанин 2016.

14. КРЧМАР, Филип. Торонталска жупанија и њено наслеђе. Зрењанин 2015.

15. КРЧМАР, Филип. Трагом великана. Михајло Пупин у нашем граду. Зрењанин 2014.

16. НИКОЛИЋ, Верица – Горан Живић. Мотиви на меморандумима и печатима 19. и 20. века. Зрењанин 2009.

17. САНТРАЧ, Гроздана – Војислав Цвејић. Иштван Олдал: великобечкеречки светлописац, Зрењанин 2008.

18. ХАЛМАЂИ, Пал. Аутомобил који је поставио свет на точкове: Фордов модел Т. Зрењанин 2016.